Giá liêm yết trên website đã bao gồm VAT chưa?

Giá liêm yết trên website đã bao gồm VAT chưa?
Ngày đăng: 3 năm trước
Giá niêm yết trên website đã bao gồm 10%VAT.
Chia sẻ:
Bài viết khác:
0