Bảng báo giá bồn nước 1000l Đại Thành - Tập Đoàn Tân Á Đại Thành