Tag Archives: bồn nhựa hdpe plasman

Tập đoàn Tân Á Đại Thành tặng 2000 bồn nhựa Plasman cho chiến dịch đồng hành với bà con miền Tây.

Hạn mặn là một trong vấn đề nhức nhối của bà con miền Tây. Cứ mỗi năm bà con miền Tây lại phải chịu tình trạng hạn mặn kéo dài ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Trước tình hình này, tập đoàn Tân Á Đại Thành thực hiện chương trình” Phủ […]