chi nhánh của Đại Thành tại quận 3 - Tập Đoàn Tân Á Đại Thành