loại bồn đứng trị giá mỗi bồn 1.790.000 đồng/bồn - Tập Đoàn Tân Á Đại Thành