Máy nước nóng năng lượng mặt trời Đại Thành thuộc tập đoàn Tân Á Đại Thành - một tập đoàn kinh tế có bề dày 25 năm phát triển - Tập Đoàn Tân Á Đại Thành