Bởi đây là quận khá sầm uất với Chợ Lớn - Tập Đoàn Tân Á Đại Thành