Gia đình có 4 người thì lên sử dụng bồn có dung tích bao nhiêu thì phù hợp.

Gia đình có 4 người thì lên sử dụng bồn có dung tích bao nhiêu thì phù hợp.
Ngày đăng: 3 năm trước
Gia đình bạn nên sử dụng bồn 1500-2000  lít
Chia sẻ:
Bài viết khác:
0