Nhà tôi sử dụng nước máy thì nên chọn dòng " Máy năng lượng mặt trởi" nào cho phu hợp?

Nhà tôi sử dụng nước máy thì nên chọn dòng " Máy năng lượng mặt trởi" nào cho phu hợp?
Ngày đăng: 3 năm trước
Gia đình bạn sử dụng nguồn nước máy thì có thể sử dụng được 1 trong 3 dòng: Classic, Gold, ViGo tùy thuộc vào điều kiện kinh tế. 
Chia sẻ:
Bài viết khác:
0