Tại sao trên thì trường có 2 dòng Tân Á và Đại Thành, 2 dòng này có phải của Đại Thành không?

Tại sao trên thì trường có 2 dòng Tân Á và Đại Thành, 2 dòng này có phải của Đại Thành không?
Ngày đăng: 3 năm trước
Cả 2 dòng bồn nước inox Tân Á và Đại Thành đều là sản phẩm của Tập đoàn Tân Á Đại Thành. 
Chia sẻ:
Bài viết khác:
0