Từ ngày 7 – 9/11/2018, đoàn Tân Á Đại Triển lãm quốc tế Vietwater lần thứ 10.

Từ ngày 7 – 9/11/2018, đoàn Tân Á Đại Triển lãm quốc tế Vietwater lần thứ 10.
Ngày đăng: 3 năm trước
Từ ngày 7 – 9/11/2018, Tập đoàn Tân Á Đại Thành chính thức tham dự Triển lãm quốc tế hàng đầu về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải tại Việt Nam - Vietwater lần thứ 10. Với cương vị Nhà tài trợ Bạc cho chương trình và doanh nghiệp tổ chức gian hàng triển lãm tại Vietwater, Tập đoàn Tân Á Đại Thành rất vinh hạnh và cố gắng củng cố nghĩa vụ đưa Ngành nước Việt Nam phát triển mạnh mẽ và khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Chia sẻ:
Bài viết khác:
0